My Secret Terrius OST (MBC TV Drama) (2 CD)

By buying this product you can collect up to 1 loyalty point. Your cart will total 1 point that can be converted into a voucher of $0.20.


$17.80

Ham Eun Jung (T-ara) | Suran | Minos | Savina & Drones | Yang Da Il | Gaho

Poster
 

Check shipping conditions & terms ★★★

 Title                               

 My Secret Terrius OST (MBC TV Drama) (2 CD)

 Release Date

 2019.01.08

 Publisher 

 Music & New

 Language 

 Korean

 Format

 CD

 Poduct Code

 8809516267257

Track List

CD1 

1.그렇게 가슴은 뛴다 - 가호 (Gaho) 

2.눈부셔 - SURAN (수란) 

3.One Day - 김민승 

4.하늘에 외치다 - 은정(Eunjung) 

5.언제쯤 보일까 - 양다일 

6.나의 태양 - 마이노스(MINOS) X 사비나 앤 드론즈 

7.언제쯤 보일까 (Acoustic Ver.) - 양다일 

8.내 뒤에 테리우스 

9.전설의 블랙요원 김본 

10.내 뒤에 우리 가족 

11.아줌마 정보국 KIS 

12.추적자 

13.사건의 실마리 

14.명랑 아줌마 

15.아줌마의 촉 

16.앞집 사는 엉클 

17.사랑하는 사람들 

18.믿고 싶은 사람 

19.우가바와 돼지우스 

20.준준남매 길들이기 

21.꼭 지켜줄게요 

CD2 

1.표적 

2.죽음의 은폐 

3.예기치 못한 이별 

4.지켜보고 있습니다 

5.쌍둥이의 하루 

6.그리움 한 스푼, 사랑 두 스푼 

7.줌마들의 작전 

8.작전개시 

9.숨겨진 암호 

10.맘들의 수다 

11.떨어진 곰 젤리 

12.베이비시터가 된 첩보요원 

13.엉뚱한 수사 

14.소속이 어디예요 

15.킹캐슬의 아침 

16.작전명 킹스백 

17.이봐, 브라더 

18.고뇌 

19.외로운 시간 

20.나도, 잘 있어요 

21.수상한 움직임 

22.목소리'의 정체 

23.암살 기술자 

24.불법의 시작 

25.마법사 카드 

26.발견된 흔적 

27.테리우스를 찾아라 

28.헌터 

8809516267257
10 Items

Related products

16 other products in the same category